Selskabsmeddelelse nr.: 3/2021

Frederiksberg den 17. maj 2021

DANSKE HOTELLER A/S udvider kapitalen, udbyder nye aktier og gør klar til nye opkøb.

Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S har besluttet at udbyde nye aktier i selskabet.

Der udbydes 10.000 styk nye aktier à kr. 460,- pr. styk uden fortegningsret for de nuværende aktionærer.

Tegningen af de nye aktier sker i perioden 7. juni 2021 til 22. juni 2021, og tegningsblanket kan printes ud fra selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk/bliv-medejer.

Udvidelsen af koncernens kapitalgrundlag er i overensstemmelse med vor strategiramme og skal til stadighed sikre det fornødne finansielle beredskab til virksomhedens fortsatte udvikling og være klar til eventuelle nye akkvisitioner, idet selskabet ser ind i et marked med gode muligheder for erhvervelse af yderligere hotelvirksomhed til den eksisterende portefølje på 23 hoteller.

Danske Hoteller har gennem flere år haft et populært program med aktionærfordele, som fortsætter i 2021 for såvel nye som bestående aktionærer. Således får også nye aktionærer ved tegning af mindst 5 aktier rabat ved den første overnatning.

Antallet af overnatninger med rabat afhænger i øvrigt af, hvor mange aktier man tegner eller allerede er indehaver af. Jo flere aktier, desto flere billige overnatninger. De samlede aktionærfordele kan man se på selskabets hjemmeside www.danske-hoteller.dk/aktionaer/aktionaerfordele

Desuden har bestyrelsen besluttet at udbyde et mindre antal aktier til favørkurs til de ledende medarbejdere.

Tegningen er garanteret af selskabets største aktionærer.

Selskabet vil desuden inden tegningsperiodens start give en orientering omkring forventningerne til helårsresultatet.

Kontakt: Bestyrelsesformand Erik Sophus Falck tlf. + 45 40135373 eller CFO Thor Pedersen tlf. + 45 31323324