Meddelelse nr. 4/2015
Frederiksberg den 26. marts 2015

Danske Hoteller overtager Hotel Juelsminde Strand

Hotel Juelsminde Strand overtages af Danske Hoteller A/S den 1. april 2015 og genåbnes i løbet af efteråret.

ldet vi henviser til vor meddelelse af den 25. februar 2015 (meddelelse nr.1/2015) kan vi oplyse, at Danske Hoteller A/S med virkning fra den 1. april 2015 overtager Hotel Juelsminde Strand.

Købesummen er aftalt til 6.150.000 kr. kontant. Hotellet, der har været lukket i en længere periode, skal nu gennemgå en omfattende renovering, ligesom de fleste værelser skal apteres på ny. Vi forventer, at denne renovering mv. vil koste i størrelsesorden 5 til 6 mio. kr., hvorefter den samlede erhvervelsessum inkl. omkostninger ved handelens gennemførelse vil beløbe sig til godt 12 mio. kr.

Hotellet har 71 værelser samt stor restaurant og mange mødelokaler. Det samlede bebyggede etageareal er på 4.663 m2, medens grundarealet er på 12.273 m2 hvoraf der er vej på 380 m2. Hotellet er beliggende på en smuk grund ved indkørsel til Juelsminde by og restauranten samt mange af lokalerne og flere af værelserne har udsigt ned over byen og ud til Kattegat.

Samtidig med erhvervelsen er egenkapitalen i Danske Hoteller A/S forøget med 7.400,000 kr. ved udstedelse af nye aktier for nominelt 1.850.000 kr. (1.850 styk à 1000 kr. til kurs 400). Selskabskapitalen vil hermed blive forhøjet til i alt at andrage 25.897.000 kr. Desuden har forskellige store virksomheder i Juelsminde stillet lånekapital til rådighed for projektet i størrelsesorden 4,760 mio. kr. til en fast rente på 3% p.a. og med afvikling over en 12 årig periode, hvor de første 2 år er afdragsfrie.

Endelig er der ydet lokale sponsorater på ca. 0,3 mio. kr. Det forventes derfor, at hele projektet er finansieret af disse beløb. Renoveringen vil blive påbegyndt så hurtigt, som det er teknisk muligt, idet vi har en målsætning om at genåbne hotellet i løbet af efteråret 2015.

Vi vil i forbindelse med vor halvårsmeddelelse nærmere redegøre for den forventede virkning, som opstarten vil have på vor resultatdannelse i 2015.

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand