Meddelelse nr. 7/2015
Frederiksberg den 11. december 2015

 

Så er vort jubilæumsår ved at være gået og året 2015 har været et meget spændende år for Danske Hoteller A/S.  Året startede med en fantastisk jubilæumsfest for vore aktionærer og leverandører og der gik ikke lang tid, før vor første nyerhvervelse i form af Hotel Norden, Haderslev var en realitet jf. meddelelse nr. 2/2015.

Allerede inden gav vi vore aktionærer orientering omkring de forhandlinger, der på det tidspunkt fandt sted i Juelsminde, omkring erhvervelse, renovering og genåbning af Hotel Juelsminde Strand. Se meddelelse nr. 1/2015.

Hotellet blev erhvervet i april måned og genåbnet i begyndelsen af september i år og er nu i fuld drift.

Vore investeringer i 2015 har været meget store. Vi har således investeret over 35 mio. kr. i udvikling af virksomheden og ud over de nævnte nyerhvervelser, har vi færdiggjort vor nye WI FI løsning på alle hoteller samt fortsat renoveringen af Hotel Dagmar. Desuden er der bl.a. investeret i nye toiletfaciliteter på Hotel Medi, nyt tag på Hotel Hjallerup Kro samt tæppeudskiftninger på flere hoteller.

Vi har i årets løb fortsat styrkelsen af vor salgsafdeling og vi vil i år - som i år 2013 og 2014 - få en positiv organisk vækst. 

Idet vi henviser til vor meddelelse nr. 6/2015 har vi arbejdet videre med at skabe forudsæt- ningerne for erhvervelse af Nørherredhus Hotel & Konferencecenter i Nordborg på Als. Kapitalfremskaffelsen er allerede succesfuldt gennemført og tilbage står alene gennemførelse af "due diligence" som vi ikke forventer vil give problemer. Vi planlægger derfor at overtage hotellet med virkning fra den 01.03.2016. Vi vil i vor helårsmeddelelse nærmere redegøre herfor. 

Vi estimerede den forventede resultatfremgang for år 2015 i vor meddelelse nr. 5/2015. Efter den seneste periode fastholdes forventningerne, antagelig i den øvre ende af disse.

Vi benytter lejligheden til at ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår!

Vi forventer fortsat at udsende vor helårsmeddelelse den 17. marts 2016. I denne vil der samtidig blive givet en vurdering af, hvorledes vi ser situationen for året 2016.

Den ordinære generalforsamling forventes afholdt den 14. april 2016.

Med nærværende meddelelse er der til vore aktionærer fremsendt pr. post værdibevis/værdibeviser på de tidligere annoncerede aktionærfordele.

Med venlig hilsen
Danske Hoteller A/S

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand